سفارش تبلیغ
صبا

گبه ماشینی

فرش سجاده ای محرابی و سجاده فرش تشریفاتی دو طرح بافت شده فرش مسجدی هستند که معرفی این دو می پردازیم.

فرش نمازخانه و مساجد باید به نحوی باشد که باعث یکپارچه تر شدن محیط و منظم تر شدن صفوف نمازگزاران شود. فرش سجاده ای تحت تاثیر معماری و طرح های صفوی در ساخت مساجد قرار گرفتند. طرح های محرابی از آن زمان به بعد شکل گرفتند و در تولید سجاده فرش های امروزی نیز به چشم می خورند. فرش سجاده ای محرابی شکل محراب و قوس و کمان در آن مشخص است که در برخی سجاده فرش مسجدی این محراب به همراه دو ستون می باشد. فرش سجاده ای محراب دار در مصلی ها و مساجد مورد استفاده واقع می شود و به راحتی تیم نصب می تواند در محل مورد نظر، سجاده فرش ها را دوخت یکپارچه کند. سجاده فرش محرابی با توجه به وجود محراب، امکان ایستادن تعداد نفرات کمتری را در صفوف می دهد و همین نکته باعث می شود در اماکن بزرگ تر نظم و انسجام بهتری به محیط بدهد.

سجاده فرش تشریفاتی مانند فرش محرابی دارای کمان و ستون و شکل محراب نیست. فرش رولی که دارای یک خط حاشیه ای در یک سوی عرض فرش سجاده ای می باشد. برا خلاف سجاده فرش محرابی سجاده فرش تشریفاتی تعداد نمازگزاران بیشتری را در صفوف قرار می دهد از همین رو برای نمازخانه های مدارس و ادارات و یا مساجد کوچک تر مناسب ترین فرش سجاده ای می باشد.

 

فرش سجاده ای

 

انواع فرش سجاده ای از لحاظ بافت فرش

فرش سجاده ای 440 شانه پلی استر

فرش سجاده ای 500 شانه پلی استر

فرش سجاده ای 500 شانه اکریلیک

فرش سجاده ای 700 شانه پلی استر

فرش سجاده ای 700 شانه اکریلیک

 

ابعاد فرش سجاده ای و قیمت

سجاده فرش تشریفاتی و محرابی قیمت متفاوتی ندارند آن چه در قیمت فرش سجاده ای موثر است یکی نوع بافت و دیگری میزان تراکم سجاده فرش مساجد می باشد. قاعدتا فرش سجاده ای پلی استر و تراکم های پایین تر سجاده فرش ارزات قیمت تری در مقابل اکریلیک و تراکم بالاترها می باشند. ابعاد تمامی فرش نمازها در عرض 125 و طول مورد نظر می باشد. در واقع عرض 1.25 متر و طولی معادل محیط مسجد و یا نمازخانه ابعاد استاندارد فرش سجاده ای می باشد.

 

رنگ فرش سجاده ای

فرش سجاده ای سبز، سجاده فرش کرم، فرش مسجدی آبی، فرش سجاده قرمز، سجاده فرش لاکی، فرش سجاده ای زرشکی، فرش سجاده سرمه ای

فرش سجاده ای قرمز